GoblinMu.com Opening New Server ! Many Players from all world

 • Season 9.5
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 30 %
 • MU Việt Nam

Goblin Mu Online server low x100 OPENING on July 10 – INTERNATIONAL SERVER – MANY VITENAM PLAYERS Goblin Mu...

Alpha test: 15:10 - 6/9/2021

Open beta: 17:15 - 7/9/2021

MuO Play S15 [GRAND OPENING] 15/07 July 15 !!

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 10 %
 • MU Việt Nam

Freebies for all players FB Event! Exclusive Quests, New Jewels. Stats do not delete after reset, dynamic exp and...

Alpha test: 13:00 - 7/7/2021

Open beta: 13:00 - 10/7/2021

Dart MU s15 dartmu.com 20. JULY, 2021 !!

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 30 %
 • Mu nước ngoài

✅ Server secured against cheats, hacks by Premium LiveGuard AntiCheat so fair game guaranteed. ✅ Start: 20. July! Server...

Alpha test: 13:00 - 7/7/2021

Open beta: 17:15 - 7/9/2021

ZMU phiên bản season 6 Custom – Keep Point

 • Season 6.0
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 10 %
 • MU Việt Nam

Mỗi ngày giới hạn Reset 7 lần Lập nhân vật được 65.000 điểm cộng Alpha Test : 14h ngày...

Alpha test: 19:00 - 8/7/2021

Open beta: 19:00 - 10/7/2021

MUSS2.VN – Season 2 – AutoReset – Không WebShop !!!!!!!

 • Season 2.0
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 10 %
 • MU Việt Nam

MUSS2.VN 8 NĂM TỒN TẠI – AUTORESET – KHÔNG WEBSHOP – KHÔNG PHẢI SS6 HẠ CẤP MU SEASON 2.0...

Alpha test: 13:00 - 7/7/2021

Open beta: 13:00 - 12/7/2021

[MUSAIGON-SS2.COM] MU SEASON 2.0 AUTO RESET, KHÔNG WEB SHOP

 • Season 2.0
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 10 %
 • MU Việt Nam

KHÔNG WEBSHOP – ITEM FULL Đặc Biệt: Event Đua Top hàng Tuần nhận VNĐ với giá trị hấp dẫn...

Alpha test: 19:00 - 8/7/2021

Open beta: 13:00 - 10/7/2021

Mu-kaimas S16 NEW X50 July 10

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 10 %
 • Mu nước ngoài

MU-Kaimas takes another huge step and is opening all new x50 server on the new, fresh season 16! Although,...

Alpha test: 13:00 - 12/7/2021

Open beta: 13:00 - 11/7/2021

StarredMu.com New Server Open 22. JULY! High Online! X9999

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 20 %
 • Mu nước ngoài

⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and...

Alpha test: 15:10 - 6/9/2021

Open beta: 13:00 - 12/7/2021

MU Thời Đại SS6.15 Phiên Bản PC – Mu mới ra

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 10 %
 • MU Việt Nam

– Tặng wing 2.5 khi Open – Bùa Gấu : /tanthu – Train quái nhận GP, săn Boss nhận...

Alpha test: 13:00 - 7/7/2021

Open beta: 13:00 - 10/7/2021

[AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 10 %
 • Mu nước ngoài

– Professional Anti-Hack system – Professional game Launcher – Exclusive Quest System – Exclusive New Jewels – Max 3...

Alpha test: 10:00 - 10/7/2021

Open beta: 13:00 - 10/7/2021

Archangel MU – Grand Open 03/08 – AUGUST 3

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Vừa
 • 40 %
 • Mu nước ngoài

☑ All Boss Respawn every 1 hour, WebShop: ON, Xshop: ON, Market: ON, Full Option Items: ON, Vip System:...

Alpha test: 13:00 - 7/7/2021

Open beta: 19:00 - 10/7/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới KANTURU – Alpha test : 08/01/202 Clone

 • Season 15
 • Reset
 • Exp Thấp
 • 50%
 • Việt Nam

Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản55454 Đăng ký tài khoản Đăng ký tài khoản Không chỉ Việt...

Alpha test: 22:00 - 09/01/2021

Open beta: 22:00 - 10/01/2021