Hướng dẫn các loại Cánh (Wing) trong game Mu Online – mumoira.top

CÁC LOẠI CÁNH ĐẶC BIỆT TRONG MU ONLINE

Cánh 4 - Wings of Flame God - Mu Online


Cánh Thiên Thần Ác Quỷ

(Wings of Angel and Devil)
Yêu cầu cấp độ: 280
Dùng cho: tất cả chủng tộc

Cánh 4 - Wings of Heaven - Mu Online


Cánh Chiến Thần Vô Địch

(Wings of the Conqueror)
Yêu cầu cấp độ: 280
Dùng cho: tất cả chủng tộcCÁC LOẠI CÁNH 4 (WING 4) TRONG MU ONLINE

Cánh 4 - Wings of Flame God - Mu Online


Wings of Flame God

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Dragon Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Heaven - Mu Online


Wings of Heaven

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Soul Wizard
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Celestial Body - Mu Online


Wings of Celestial Body

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Noble Elf
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Dominator - Mu Online


Cloak of Dominator

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Empire Road
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Annihilation - Mu Online


Wings of Annihilation

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Magic Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Other World - Mu Online


Wings of Other World

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Dimension Summoner
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Judgment - Mu Online


Cloak of Judgment

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Fist Blazer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Isolation - Mu Online


Cloak of Isolation

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho:Shinning Lancer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Destiny - Mu Online


Wings of Destiny

Yêu cầu cấp độ: 800
Dùng cho: Majestic Rune Wizard
Phiên bản: Season 14 trở lênCÁC LOẠI CÁNH 3 (WING 3) TRONG MU ONLINE

Cánh 3 - Cánh Cuồng Phong (Wing of Storm) - Mu Online


Cánh Cuồng Phong

(Wing of Storm)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Thiên Tướng

Cánh 3 - Cánh Thiên Sứ (Wing of Eternal) - Mu Online


Cánh Thiên Sứ

(Wing of Eternal)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Thiên Sứ

Cánh 3 - Cánh Ngũ Sắc (Wing of Illusion) - Mu Online


Cánh Ngũ Sắc

(Wing of Illusion)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Thiên Nữ

Cánh 3 - Cánh Lôi Vũ (Wing of Ruin) - Mu Online


Cánh Lôi Vũ

(Wing of Ruin)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Thiên Kiếm

Cánh 3 - Cánh Phượng Hoàng (Wing of Dimension) - Mu Online


Cánh Phượng Hoàng

(Wing of Dimension)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Phục Ma Pháp Sư

Cánh 3 - Áo Choàng Đế Vương (Cape of Emperor) - Mu Online


Áo Choàng Đế Vương

(Cape of Emperor)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Thiên Vương

Cánh 3 - Áo Choàng Đại Tướng (Cape of Overrule) - Mu Online


Áo Choàng Đại Tướng

(Cape of Overrule)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Quyền Vương

Cánh 3 - Áo Choàng Siêu Việt (Cloak of Transcendence) - Mu Online


Áo Choàng Siêu Việt

(Cloak of Transcendence)
Yêu cầu cấp độ: 400
Dùng cho:Thánh Kỵ SĩCÁC LOẠI CÁNH 2.5 (MONSTER WING) TRONG MU ONLINE

Áo Choàng Tử Thần (Cloak of Death) - Mu Online


Áo Choàng Tử Thần

(Cloak of Death)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho:Chúa Tể,Thiết Binh,Thương Thủ

Cánh Hỗn Nguyên (Wings of Chaos) - Mu Online


Cánh Hỗn Nguyên

(Wings of Chaos)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho:Kỵ Sĩ,Đấu Sĩ

Cánh Ma Thuật (Wings of Magic) - Mu Online


Cánh Ma Thuật

(Wings of Magic)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho:Pháp Sư,Đấu Sĩ,Thuật Sư

Cánh Hoả Thần (Wings of Life) - Mu Online


Cánh Hoả Thần

(Wings of Life)
Yêu cầu cấp độ: 290
Dùng cho:Thánh NữCÁC LOẠI CÁNH 2 (WING 2) TRONG MU ONLINE

Cánh Rồng - Dragon Wings - Blade Knight - Mu Online


Cánh Rồng

(Dragon Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Kỵ Sĩ

Cánh Linh Hồn - Archangel Wings - Soul Master - Mu Online


Cánh Linh Hồn

(Archangel Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Pháp Sư

Cánh Tinh Thần - Spirit Wings - Muse Elf - Mu Online


Cánh Tinh Thần

(Spirit Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Thánh Nữ

Cánh Hỏa Thiên - Despair Wings - Bloody Summoner - Mu Online


Cánh Hỏa Thiên

(Despair Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Thuật Sư

Cánh Bóng Đêm - Darkness Wings - Magic Gladiator - Mu Online


Cánh Bóng Đêm

(Darkness Wings)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Đấu Sĩ

Áo Choàng Của Vua - Cape of Lord - Dark Lord - Mu Online


Áo Choàng Của Vua

(Cape of Lord)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Chúa Tể

Áo Choàng Hiệp Sĩ - Cape of Fighter - Rage Fighter - Mu Online


Áo Choàng Hiệp Sĩ

(Cape of Fighter)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Thiết Binh

Áo Choàng Giới Hạn - Cloak of Limit - Grow Lancer - Mu Online


Áo Choàng Giới Hạn

(Cloak of Limit)
Yêu cầu cấp độ: 215
Dùng cho:Thương ThủCÁC LOẠI CÁNH 1 (WING 1) TRONG MU ONLINE

Cánh Quỹ - Satan Wings - Dark Knight - Mu Online


Cánh Quỹ

(Satan Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho:Chiến Binh,Đấu Sĩ

Cánh Thiên Đàng- Heaven Wings - Dark Wizard - Mu Online


Cánh Thiên Đàng

(Heaven Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho:Phù Thủy,Đấu Sĩ

Cánh Tiên Nữ - Fairy Wings - Fairy Elf - Mu Online


Cánh Tiên Nữ

(Fairy Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho:Tiên Nữ

Cánh Vũ Linh - Mistery Wings - Summoner - Mu Online


Cánh Vũ Linh

(Mistery Wings)
Yêu cầu cấp độ: 180
Dùng cho:Thuật SĩCÁC LOẠI CÁNH MINI TRONG MU ONLINE

Cánh Rồng (nhỏ) (Small Dragon Wings) - Mu Online


Cánh Rồng (nhỏ)

(Small Dragon Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Chiến Binh,Đấu Sĩ

Cánh Linh Hồn (nhỏ) (Small Archangel Wings) - Mu Online


Cánh Linh Hồn (nhỏ)

(Small Archangel Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Phù Thủy,Đấu Sĩ

Cánh Tinh Thần (nhỏ) (Small Spirit Wings) - Mu Online


Cánh Tinh Thần (nhỏ)

(Small Spirit Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Tiên Nữ

Cánh Hỏa Thiên (nhỏ) (Small Despair Wings) - Mu Online


Cánh Hỏa Thiên (nhỏ)

(Small Despair Wings)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Thuật Sĩ

Áo Choàng Của Vua (nhỏ) (Small Cape of Lord) - Mu Online


Áo Choàng Của Vua (nhỏ)

(Small Cape of Lord)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Chúa Tể

Áo Choàng Hiệp Sĩ (nhỏ) (Small Cape of Fighter) - Mu Online


Áo Choàng Hiệp Sĩ (nhỏ)

(Small Cape of Fighter)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Thiết Binh

Áo Choàng Giới Hạn (nhỏ) (Small Cloak of Limit) - Mu Online


Áo Choàng Giới Hạn (nhỏ)

(Small Cloak of Limit)
Yêu cầu cấp độ: 1
Dùng cho:Thương Thủ

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH