Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online


7/7/2020

CÁC LOẠI CHÙY (MACE) TRONG MU ONLINE

Chùy (Mace)
Chùy

(Mace)

Chùy Gai (Morning Star)
Chùy Gai

(Morning Star)

Chùy Dây (Flail)
Chùy Dây

(Flail)

Búa Chiến (War hammer)
Búa Chiến

(War hammer)

Búa Băng (Crystal Mace)
Búa Băng

(Crystal Mace)

Chùy Tiên Nữ (Elemental Mace)
Chùy Tiên Nữ

(Elemental Mace)

Chùy Băng Tinh (Frost Mace)
Chùy Băng Tinh

(Frost Mace)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH