Hướng dẫn các loại Cung (Bow) trong game Mu Online – mumoira.top

CÁC LOẠI CUNG (BOW) CỦA CHỦNG TỘC TIÊN NỮ

Cung Nhỏ (Short Bow)


Cung Nhỏ
(Short Bow)

Cung (Bow)


Cung
(Bow)

Cung Hoa (Elven Bow)


Cung Hoa
(Elven Bow)

Cung Chiến (Battle Bow)


Cung Chiến
(Battle Bow)

Cung Hổ (Tiger Bow)


Cung Hổ
(Tiger Bow)

Cung Bạc (Silver Bow)


Cung Bạc
(Silver Bow)

Mai Hoa Cung (Chaos Nature Bow)Mai Hoa Cung
(Chaos Nature Bow)

Mỹ Nhân Cung (Viper Bow)


Mỹ Nhân Cung
(Viper Bow)

Cung Thái Bình (Sylph Wind Bow)Cung Thái Bình
(Sylph Wind Bow)

Cung Thiên Thần (Albatross Bow)


Cung Thiên Thần
(Albatross Bow)

Cung Thiên Vũ (Dark Stinger Bow)Cung Thiên Vũ
(Dark Stinger Bow)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH