Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online


7/7/2020


CÁC LOẠI GẬY (STAFF) CỦA CHỦNG TỘC PHÙ THỦY

Gậy Xương (Skull Staff)
Gậy Xương

(Skull Staff)

Gậy Tiên (Angelic Staff)
Gậy Tiên

(Angelic Staff)

Gậy Rắn (Serpent Lance)
Gậy Rắn

(Serpent Lance)

Gậy Sét (Thunder Staff)
Gậy Sét

(Thunder Staff)

Gậy Đầu Lâu (Gorgon Staff)
Gậy Đầu Lâu

(Gorgon Staff)

Gậy Ma Thuật (Legendary Staff)
Gậy Ma Thuật

(Legendary Staff)

Gậy Phục Sinh (Resurrection Staff)
Gậy Phục Sinh

(Resurrection Staff)

Gậy Lôi Phong (Chaos Lightning Staff)
Gậy Lôi Phong

(Chaos Lightning Staff)

Gậy Hủy Diệt (Unicorn Staff)
Gậy Hủy Diệt

(Unicorn Staff)

Gậy Triệu Hồn (Dragon Soul Staff)
Gậy Triệu Hồn

(Dragon Soul Staff)

Gậy Hỏa Long (Divine Staff of Archangel)
Gậy Hỏa Long

(Divine Staff of Archangel)

Gậy Kundun (Kundun Staff)
Gậy Kundun

(Kundun Staff)

Gậy Thần Ma (Grand Viper Staff)
Gậy Thần Ma

(Grand Viper Staff)

Gậy Thiên Sứ (Platina Wing Staff)
Gậy Thiên Sứ

(Platina Wing Staff)

Gậy Quỷ Vương (Imperial Staff)
Gậy Quỷ Vương

(Imperial Staff)

CÁC LOẠI GẬY (STAFF) CỦA CHỦNG TỘC ĐẤU SĨ

Gậy Giác Đấu (Deadly Staff)
Gậy Giác Đấu

(Deadly Staff)

CÁC LOẠI GẬY (STICK) CỦA CHỦNG TỘC THUẬT SĨ

Gậy Bí Ẩn (Mistery Stick)
Gậy Bí Ẩn

(Mistery Stick)

Gậy Gió (Violent Wind Stick)
Gậy Gió

(Violent Wind Stick)

Gậy Ánh Bạc (Ancient Stick)
Gậy Ánh Bạc

(Ancient Stick)

Gậy Bùng Nổ (Dark Moon Stick)
Gậy Bùng Nổ

(Dark Moon Stick)

Khuyên Xích Quỹ (Black Rose Stick)
Khuyên Xích Quỹ

(Black Rose Stick)

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - mumoira.top
Gậy Huyết Vũ

(Red Wing Stick)

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - mumoira.top
Gậy Đoạt Mệnh

(Lilium Stick)

Hướng dẫn các loại Gậy (Staff) trong game Mu Online - mumoira.top
Gậy Chiêm Tinh

(Demonic Stick)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH