Hướng dẫn các loại item Khác (Another Item) Mu Online


CÁC LOẠI VẬT DỤNG LINH TINH KHÁC TRONG MU ONLINE

Bình Máu - Healing Potions


Bình Máu – Healing Potions
Hồi phục máu cho nhân vật

Bình Năng Lượng - Mana Potions


Bình Năng Lượng – Mana Potions
Hồi năng lượng cho nhân vật

Bình SD - SD Recovery Potions


Bình SD – SD Recovery Potions
Hồi phục SD cho nhân vật

Bình trị độc - Antidote


Bình trị độc – Antidote
Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.

Táo - Apple


Táo – Apple
Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.

Hồi Thành Phù - Scroll of town portal


Hồi Thành Phù – Scroll of town portal
Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.

Bó Cung - Arrows


Bó Cung – Arrows
Sử dụng cùng với Cung.

Bó Nỏ - Bolts


Bó Nỏ – Bolts
Sử dụng cùng với Nỏ.

Rượu - Ale


Rượu – Ale
Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH