Hướng dẫn các loại Khiên (Shield) trong game Mu Online

CÁC LOẠI KHIÊN (SHIELD) TRONG GAME MU ONLINE

Khiên Tròn (Small Shield)


Khiên Tròn
(Small Shield)

Khiên Sắt (Buckler)


Khiên Sắt
(Buckler)

Khiên Sừng (Horn Shield)


Khiên Sừng
(Horn Shield)

Khiên Diều (Kite Shield)


Khiên Diều
(Kite Shield)

Khiên Xương (Skull Shield)


Khiên Xương
(Skull Shield)

Khiên Bạc (Round Shield)


Khiên Bạc
(Round Shield)

Khiên Tiên Nữ (Elven Shield)


Khiên Tiên Nữ
(Elven Shield)

Khiên Gia Huy (Plate Shield)


Khiên Gia Huy
(Plate Shield)

Khiên Chông (Spike Shield)


Khiên Chông
(Spike Shield)

Khiên Kim Long (Dragon Slayer Shield)


Khiên Kim Long
(Dragon Slayer Shield)

Khiên Ma Thuật (Legendary Shield)


Khiên Ma Thuật
(Legendary Shield)

Khiên Ngưu Vương (Bronze Shield)


Khiên Ngưu Vương
(Bronze Shield)

Khiên Hỏa Long (Dragon Shield)


Khiên Hỏa Long
(Dragon Shield)

Khiên Thánh Nữ (Elemental Shield)


Khiên Thánh Nữ
(Elemental Shield)

Khiên Triệu Hồn (Grand Soul Shield)


Khiên Triệu Hồn
(Grand Soul Shield)

Khiên Băng Tinh (Frost Barrier Shield)Khiên Băng Tinh
(Frost Barrier Shield)

Khiên Vinh Quang (Crimson GLory Shield)Khiên Vinh Quang
(Crimson GLory Shield)

Khiên Quỷ Vương (Guardian Shield)Khiên Quỷ Vương
(Guardian Shield)

Khiên Giác Đấu (Salamender Shield)Khiên Giác Đấu
(Salamender Shield)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH