Hướng dẫn các loại Ngọc (Jewel) trong game Mu Online – mumoira.topNgọc Ước Nguyện – Jewel of Bless

Ngọc Ước Nguyện - Jewel of Bless - Mu Online

– Dùng để

nâng cấp món đồ

từ cấp độ 0 lên đến cấp độ 6, tỉ lệ thành công khi nâng cấp từ cấp độ 0 lên đến cấp độ 6 là 100%.

– Ngoài ra

Ngọc Ước Nguyện

còn dùng để tạo ra

Dung Dịch Ước Nguyện

dùng trong Công thành Chiến. Tạo Dung Dịch Ước Nguyện bằng cách bỏ Ngọc Ước Nguyện vào máy Pha Trộn với chi phí thấp nhất là 100.000 zen sẽ tạo ra được 5 bình dung dịch/ 1 viên Ngọc Ước Nguyện.Ngọc Tâm Linh – Jewel of Soul

Ngọc Tâm Linh - Jewel of Soul - Mu Online

– Dùng để

nâng cấp món đồ

từ cấp độ 6 lên đến cấp độ 9, tỉ lệ thành công khi nâng cấp từ cấp độ 6 lên đến cấp độ 9 là 50% (nếu vật phẩm có dòng may mắn tỉ lệ là 75%).

– Ngoài ra

Ngọc Tâm Linh

còn dùng để tạo ra

Dung Dịch Tâm Linh

dùng trong Công Thành Chiến. Tạo Dung Dịch Tâm Linh bằng cách bỏ Ngọc Tâm Linh vào máy Pha Trộn với chi phí thấp nhất là 50.000 zen sẽ tạo ra được 5 bình dung dịch/ 1 viên Ngọc Tâm Linh.Ngọc Hỗn Nguyên – Jewel of Chaos

Ngọc Hỗn Nguyên - Jewel of Chaos - Mu Online


Ngọc Hỗn Nguyên

được sử dụng trong hầu hết trong việc kết hợp các vật phẩm.Ngọc Sinh Mệnh – Jewel of Life

Ngọc Sinh Mệnh - Jewel of Life - Mu Online

– Dùng để tăng tính năng của món đồ khi ép vào, một viên

Ngọc Sinh Mệnh

tăng được 4 điểm tính năng. Tính năng tối đa của một món đồ là 28 điểm, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm vì ép vào món đồ nếu thành công thì tính năng sẽ cộng thêm 4, nếu thất bại sẽ giảm hoặc mất hẳn tính năng của món đồ đó.Ngọc Sáng Tạo – Jewel of Creation

Ngọc Sáng Tạo - Jewel of Creation - Mu Online

– Dùng để

ép nước trái cây

, một loại dung dịch làm tăng sức mạnh, nhanh nhẹn, sức khỏe hay năng lượng. Để tạo nước trái cây cần có một viên

Ngọc Sáng Tạo

, một viên

Ngọc Hỗn Nguyên

và chi phí để thực hiện 3 triệu zen. Nước trái cây được tạo ra bất kỳ một trong 4 loại bình dung dịch khác nhau. Khi sữ dụng bình dung dịch này sẽ cho phép nhân vật của bạn tăng thêm 1 đến 3 điểm vào chỉ số mà bình dung dịch đó hỗ trợ.Ngọc Sáng Tạo

cũng được sử dụng trong

Hệ Thống Socket

.Ngọc Hộ Mệnh – Jewel of Guardian

Ngọc Hộ Mệnh - Jewel of Guardian - Mu Online


Ngọc Hộ Mệnh

được sử dụng để nâng cấp Thành và tạo ra Life Stones. Nó cũng được sử dụng để tạo ra

dòng tính năng 380

cho vật phẩm.Đá Nguyên Thủy – Gemstone

Đá Nguyên Thủy - Gemstone - Mu Online


Đá Nguyên Thủy

được sử dụng để chế tạo ra

Hòn Đá Tạo Hóa

.Hòn Đá Tạo Hóa – Jewel of Harmony

Hòn Đá Tạo Hóa - Jewel of Harmony - Mu Online


Hòn Đá Tạo Hóa

được sử dụng để ép

dòng tính năng vàng

cho vật phẩm.Đá Tinh Luyện Cấp Thấp – Low Refining Stone

Đá Tinh Luyện Cấp Thấp - Low Refining Stone - Mu Online

Được sử dụng để

nâng cấp thuộc tính vàng

của trang bị (Harmony).Đá Tinh Luyện Cấp Cao – High Refining Stone

Đá Tinh Luyện Cấp Cao - High Refining Stone - Mu Online

Được sử dụng để

nâng cấp thuộc tính vàng

của trang bị (Harmony).

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH