Hướng dẫn các loại Nỏ (Crossbow) trong game Mu Online – mumoira.top


CÁC LOẠI NỎ (CROSSBOW) CỦA CHỦNG TỘC TIÊN NỮ

Nỏ (Crossbow)


Nỏ
(Crossbow)

Nỏ Vàng (Golden Crossbow)


Nỏ Vàng
(Golden Crossbow)

Nỏ Thép (Arquebus)


Nỏ Thép
(Arquebus)

Nỏ Ánh Sáng (Light Crossbow)


Nỏ Ánh Sáng
(Light Crossbow)

Nỏ Rắn (Serpent Crossbow)


Nỏ Rắn
(Serpent Crossbow)

Nỏ Thiên Thanh (Bluewing Crossbow)


Nỏ Thiên Thanh
(Bluewing Crossbow)

Nỏ Kim Ngân (Aqua Golden Crossbow)


Nỏ Kim Ngân
(Aqua Golden Crossbow)

Nỏ Hoả Long (Divine Crossbow of Archangel)Nỏ Hoả Long
(Divine Crossbow of Archangel)

Nỏ Thánh (Saint Crossbow)


Nỏ Thánh
(Saint Crossbow)

Nỏ Thánh Nữ (Great Rain Crossbow)


Nỏ Thánh Nữ
(Great Rain Crossbow)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH