Hướng dẫn các loại Rìu (Axe) trong game Mu Online – mumoira.top


CÁC LOẠI RÌU (AXE) MU ONLINE

Rìu nhỏ (Small Axe)


Rìu nhỏ
(Small Axe)

Rìu Nhẹ (Hand Axe)


Rìu Nhẹ
(Hand Axe)

Rìu Hai Lưỡi (Double Axe)


Rìu Hai Lưỡi
(Double Axe)

Rìu Thợ Săn (Tomahawk)


Rìu Thợ Săn
(Tomahawk)

Rìu Tiên Nữ (Elven Axe)


Rìu Tiên Nữ
(Elven Axe)

Rìu Chiến (Battle Axe)


Rìu Chiến
(Battle Axe)

Rìu Lưỡi Bạc (Nikkea Axe)


Rìu Lưỡi Bạc
(Nikkea Axe)

Rìu Lưỡi Vàng (Larkan Axe)


Rìu Lưỡi Vàng
(Larkan Axe)

Rìu Bán Nguyệt (Crescent Axe)


Rìu Bán Nguyệt
(Crescent Axe)

Rìu Hoả Long (Chaos Dragon Axe)Rìu Hoả Long
(Chaos Dragon Axe)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH