Hướng dẫn các loại Thương (Spear) game Mu Online

CÁC LOẠI THƯƠNG VÀ GIÁO TRONG GAME MU ONLINE

Giáo Ánh Sáng (Light Spear)
Giáo Ánh Sáng

(Light Spear)

Giáo (Spear)
Giáo

(Spear)

Thương (Dragon Lance)
Thương

(Dragon Lance)

Đinh Ba (Great Trident)
Đinh Ba

(Great Trident)

Xà Giáo (Serpent Spear)
Xà Giáo

(Serpent Spear)

Giáo Hai Lưỡi (Double Poleaxe)
Giáo Hai Lưỡi

(Double Poleaxe)

Kích (Halberd)
Kích

(Halberd)

Kích Hai Đầu (Berdish)
Kích Hai Đầu

(Berdish)

Lưỡi Hái (Great Scythe)
Lưỡi Hái

(Great Scythe)

Lưỡi Hái Tử Thần (Bill of Balrog)
Lưỡi Hái Tử Thần

(Bill of Balrog)

Đại Long Đao (Dragon Spear)
Đại Long Đao

(Dragon Spear)

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH