Hướng dẫn cách làm Nhiệm Vụ 1 2 3 game Mu Online – mumoira.top

Hướng dẫn nhiệm vụ 1 2 3 Mu Online - mumoira.top
Hướng dẫn nhiệm vụ 1 2 3 Mu Online – mumoira.top

HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ 1 (NHIỆM VỤ 150) TRONG MU ONLINE

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng – Chiến Binh thành Kỵ Sĩ

– Phù Thủy thành Pháp Sư

– Tiên Nữ thành Thánh Nữ

– Thuật Sĩ thành Thuật Sư

NPC Sevina - nơi nhận nhiệm vụ 1 trong game Mu Online

NPC Sevina tại Devias(183,31)

Nhiệm vụ 150 được chia ra làm 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1:

  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
  • Nơi tìm: Lost Tower 1 Cuốn sách đế vương - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu OnlineCuốn Sách Đế Vương
 • Giai đoạn 2:

  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
  • Nơi tìm: Lost Tower 7
   • Chiến binh: thanh gươm gãyThanh gươm gãy - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu Online
   • Phù thủy: linh hồn phù thủyLinh hồn phù thủy - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu Online
   • Tiên nữ: nước mắt tiên nữNước mắt tiên nữ - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu Online
   • Thuật sĩ: con mắt AbyssCon mắt Abyss - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu Online

HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ 2 (NHIỆM VỤ 220 – CHIẾC NHẪN VINH QUANG) TRONG MU ONLINE

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng – Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

– Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

– Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

NPC Marlon - nơi nhận nhiệm vụ 2 game Mu Online

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)

Các giai đoạn của nhiệm vụ 2 (nhiệm vụ 220 – nhiệm vụ combo skill):

 • Giai đoạn 1:
 • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon.Chiếc nhẫn vinh quang - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu OnlineChiếc Nhẫn Vinh Quang Nơi tìm: Tarkan
 • Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon.Viên ngọc cổ - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu OnlineViên Ngọc Cổ Nơi tìm: Tarkan

HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ 3 (NHIỆM VỤ 400 – THĂNG CẤP MASTER) TRONG MU ONLINE

Nhiệm vụ Master Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu – Giai đoạn 1: Level 380 trở lên

– Giai đoạn 2 và 3 : Level 400

Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
Phần Thưởng – Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)

– Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)

– Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)

– Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)

– Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)

– Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)

– Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

NPC Debin - nơi nhận nhiệm vụ 3 game Mu Online

NPC Debin tại Crywolf (288,48)

Nhiệm vụ 3 – thăng cấp Master được chia ra làm 3 giai đoạn như sau:

 • Giai đoạn 1:
 • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin.
 • Nơi tìm:
  • Sừng Quỷ Vương - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu OnlineSừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
  • Trái Tim Dơi Lửa - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu OnlineTrái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
  • Lông Phượng Hoàng - vật phẩm nhiệm vụ trong game Mu OnlineLông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

 • Giai đoạn 2:


  • Miêu tả nhiệm vụ:
   Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
  • Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

Balram - Death Spirit - Soram - quái nhiệm vụ 3 game Mu Online

 • Giai đoạn 3:

  • Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin Dark Elf
  • Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)

Dark Elf - quái nhiệm vụ 3 game Mu Online

Dark Elf


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH