Hướng dẫn Chế độ Anh Hùng (hero) và Đồ Sát (PK Killer) trong Mu Away

Những lợi thế của Hero hoặc PK trong Mu AwaY

Trạng thái: Anh hùng
EXP bị mất sau khi chết: 2%
Thời gian để trở lại bình thường: 1 giờ.

Trạng thái: Bình thường

EXP bị mất sau khi chết: 4% Số
Thời gian để trở lại bình thường: 0 giờ.

Trạng thái: PK 1 / Người chơi giết người cấp 1
EXP bị mất sau khi chết: 6% Số
Thời gian để trở lại bình thường: 3 giờ.

Trạng thái: PK 2 / Người chơi giết người cấp 2
EXP bị mất sau khi chết: 8% Số
Thời gian để trở lại bình thường: 6 giờ.

Trạng thái: PK 3 / Người chơi giết người cấp 3

Mất EXP sau khi chết: 10%
Thời gian để trở lại bình thường: 9 giờ.

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH