Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu AwaY

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN MU AWAY

Bước đầu tiên:
Truy cập website: http://muaway.net/site.php

Bước thứ hai:
Nhấp vào “Tiếp tục đến trang web = Continue Para O Site” (bạn sẽ chỉ có tùy chọn này nếu MuAwaY giới thiệu những event đang chạy, nếu không bạn sẽ được chuyển hướng tự động đến trang web)


Bước thứ ba:
Truy cập Đăng ký Cadastrar và bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang điền thông tin đăng ký

Bước thứ tư: Bạn sẽ diền những thông tin theo yêu cầu có dấu * như đăng nhập, mật khẩu, email mong muốn của bạn , một số dữ liệu cá nhân, số điện thoại di động, PID mong muốn, chấp nhận các điều khoản sử dụng và nhấp vào Tạo tài khoản .

Bước thứ năm:
Bạn đã đăng ký, chỉ cần truy cập email của bạn và xác nhận tài khoản của bạn, có một trò chơi tốt.

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH