Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online

GIỚI THIỆU CÁNH 4 (WING 4) TRONG MU ONLINE

Cánh 4 (Wing 4) là nâng cấp của cánh cấp 3, xuất hiện từ phiên bản Season 12 Ep2 trở đi. Khi nhân vật đạt cấp độ 800 và đã hoàn thành nhiệm vụ 4 thì có thể sử dụng cánh cấp 4 (wing 4).

Tổng cộng có 9 loại cánh 4 như sau:

 • Dragon Knight
  có thể sử dụng
  Wings of Flame God
 • Soul Wizard
  có thể sử dụng
  Wings of Heaven
 • Noble Elf
  có thể sử dụng
  Wings of Celestial Body
 • Empire Road
  có thể sử dụng
  Cloak of Dominator
 • Magic Knight
  có thể sử dụng
  Wings of Annihilation
 • Dimension Summoner
  có thể sử dụng
  Wings of Other World
 • Fist Blazer
  có thể sử dụng
  Cloak of Judgment
 • Shinning Lancer
  có thể sử dụng
  Cloak of Isolation.
 • Majestic Rune Wizard có thể sử dụng
  Wings of Destiny

– Các loại cánh cấp 4 (wing 4):

Cánh 4 - Wings of Flame God - Mu Online


Wings of Flame God

Dùng cho:Dragon Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Heaven - Mu Online


Wings of Heaven

Dùng cho:Soul Wizard
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Celestial Body - Mu Online


Wings of Celestial Body

Dùng cho:Noble Elf
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Dominator - Mu Online


Cloak of Dominator

Dùng cho:Empire Road
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Annihilation - Mu Online


Wings of Annihilation

Dùng cho:Magic Knight
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Other World - Mu Online


Wings of Other World

Dùng cho:Dimension Summoner
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Judgment - Mu Online


Cloak of Judgment

Dùng cho:Fist Blaze
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Cloak of Isolation - Mu Online


Cloak of Isolation

Dùng cho:Shinning Lancer
Phiên bản: Season 12 Ep 2 trở lên

Cánh 4 - Wings of Destiny - Mu Online


Wings of Destiny

Dùng cho: Majestic Rune Wizard
Phiên bản: Season 14 trở lên

SỨC MẠNH VÀ TIỀM NĂNG CỦA CÁNH CẤP 4 (WING 4)

1. Bảng thống kế chỉ số sát thương và giảm thiệt hại của cánh cấp 4 (wing 4):


Cấp độ cánh

Tăng sát thương

Giảm thiệt hại

Giảm thiệt hại đối với Chúa Tể
0 55% 43% 37%
1 56% 45% 39%
2 57% 47% 41%
3 58% 49% 43%
4 59% 51% 45%
5 60% 53% 47%
6 61% 55% 49%
7 62% 57% 51%
8 63% 59% 53%
9 64% 61% 55%
10 65% 63% 57%
11 66% 65% 59%
12 67% 67% 61%
13 68% 69% 63%
14 69% 71% 65%
15 70% 73% 67%

– Thoạt nhìn ta có thể so sánh được Cánh cấp 4 và Cánh cấp 3 không chênh lệch nhau nhiều về (%) tăng sát thương và (%) hấp thụ.

– Nhưng ở Cánh cấp 4 chúng ta có được tăng sát thương ( đơn vị ) và đồng thời tăng phòng ngự (đơn vị ) cũng được tăng rất nhiều khi cánh tăng dần về + 1

2. Những tính năng đặc biệt ngẫu nhiên của cánh cấp 4 (wing 4):


Miêu tả thuộc tính

Cấp độ thuộc tính

Lv1

Lv2

Lv3

Lv4
Tăng tỉ lệ hồi phục toàn bộ Mana 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ hồi phục toàn bộ HP 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ phản sát thương nhận được 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ loại bỏ khả năng phòng thủ đối phương 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ ra dame hoàn hảo (exl dame) 3% 5% 7% 10%
Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương (x2 dame) 3% 5% 7% 10%
Tăng tốc độ tấn công pháp thuật 5 7 9 12
Tăng chỉ số sức mạnh (str) 10 25 40 65
Tăng chỉ số thể lực (vit) 10 25 40 65
Tăng chỉ số năng lượng (ene) 10 25 40 65
Tăng chỉ số nhanh nhẹn (agi) 10 25 40 65

– Nếu thành công, Cánh cấp 4 sẽ cộng ngẫu nhiên 1- 4 thuộc tính trong 11 thuộc tính trên.

– Đồng thời thuộc tính cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 cấp độ khác nhau như bảng trên.

3. Những thuộc tính sức mạnh nguyên tố của cánh cấp 4 (wing 4):


Thuộc tính

+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8
Tăng tấn công nguyên tố 20 23 27 32 38 45 53 62 72
Tăng phòng thủ nguyên tố 25 35 45 55 65 75 85 96 107
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công 5 10 15 20 26 32 38 45 52
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công 5 10 15 20 26 32 38 45 52
Tăng tấn công nguyên tố (2) 30 34 39 45 52 60 69 79 90
Tăng phòng thủ nguyên tố (2) 4 6 8 10 13 16 19 23 27
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công (2) 10 15 25 35 46 57 68 80 92
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công (2) 10 15 25 35 46 57 68 80 92

Thuộc tính

+9

+10

+11

+12

+13

+14

+15
Tăng tấn công nguyên tố 83 95 108 122 137 153 170
Tăng phòng thủ nguyên tố 118 130 142 154 167 180 193
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công 59 67 75 84 93 104 125
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công 59 67 75 84 93 104 125
Tăng tấn công nguyên tố (2) 102 115 129 144 160 177 195
Tăng phòng thủ nguyên tố (2) 31 36 41 46 52 58 64
Tăng tỉ lệ tấn công nguyên tố thành công (2 104 117 130 144 158 174 200
Tăng tỉ lệ phòng thủ nguyên tố thành công (2) 104 117 130 144 158 174 200

– Một trong những tính năng đặc biệt duy nhất của cánh cấp 4. Nếu thành công, cánh cấp 4 sẽ nhận ngẫu nhiên 1-2 thuộc tính nguyên tố trong 8 thuộc tính trên.

– Với tính năng này, Cánh cấp 4 không chỉ mang lại một lượng sát thương và hấp thụ lớn mà còn đem đến cho người chơi những tính năng nguyên tố ưu việt.

Thuộc tính nguyên tố của cánh 4 - Mu Online

CÁCH ÉP CÁNH CẤP 4 (WING 4)

Nguyên liệu cần thiết để ép cánh cấp 4

 • 1 Ngọn Lửa Garuda (Garuda Flame): có thể tìm thông qua đánh quái.
 • 1 Lông Vũ Garuda (Garuda Feather): sử dụng cánh cấp 3 để ép ra Garuda Feather (xemcách ép Garuda Featherbên dưới).
 • 50 Huy Hiệu Vàng (Golden Crest): có thể tìm thông qua đánh quái.
 • 1 Đá Ma Thuật Cấp Cao (Higher Magic Stone) (ít nhất 1 viên, có thể thêm nhiều viên để tăng tỉ lệ thành công).
 • Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên
  Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên (Jewel of Chaos Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Uớc Nguyện 30 viên
  Cụm Ngọc Ước Nguyện 30 viên (Jewel of Bless Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên
  Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên (Jewel of Soul Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên
  Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên (Jewel of Creation Bundle +2) - Mu Online
 • Có thể thêm Talisman of Luck để tăng thêm tỉ lệ thành công.

 • Higher Magic Stone

 • Golden Crest

 • Creation

 • Soul

 • Bless

 • Chaos
 • Đá Ma Thuật Cấp Cao (Higher Magic Stone) - Mu Online
 • Huy Hiệu Vàng (Golden Crest) - Mu Online
 • Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online
 • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online
 • Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online
 • Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
 • x1 ít nhất
 • x50
 • x30
 • x30
 • x30
 • x30

Garuda Feather

Garuda Flame

Wing Level 4
Lông Vũ Garuda (Garuda Feather) - Mu Online
X 1
Ngọn Lửa Garuda (Garuda Flame) - Mu Online
X 1
Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online Cánh 4 (Wing 4) - Mu Online

Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%


CHÚ THÍCH:

– Cánh cấp 4 được ép một cách ngẫu nhiên.

– Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công.

– Mỗi viên High Magic Stone sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công.

Quá trình ép cánh 4 (wing 4) - Mu Online

CÁCH ÉP LÔNG VŨ GARUDA FEATHER

Nguyên liệu cần thiết để ép Garuda Feather:

 • Cánh cấp 3 +13 đến +15, có op (xem thêm (cách ép cánh 3 Mu Online)
 • 1 Đá Ma Thuật Cấp Cao (ít nhất 1 viên, có thể thêm nhiều viên để tăng tỉ lệ thành công).
 • Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên
  Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 viên (Jewel of Chaos Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Uớc Nguyện 30 viên
  Cụm Ngọc Ước Nguyện 30 viên (Jewel of Bless Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên
  Cụm Ngọc Tâm Linh 30 viên (Jewel of Soul Bundle +2) - Mu Online
 • Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên
  Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên (Jewel of Creation Bundle +2) - Mu Online
 • Có thể thêm Talisman of Luck để tăng thêm tỉ lệ thành công.

Higher Magic Stone

Creation

Soul

Bless

Chaos
Đá Ma Thuật Cấp Cao (Higher Magic Stone) - Mu Online Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul) - Mu Online Ngọc Ước Nguyện (Jewel of Bless) - Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
x1 ít nhất
x30 x30 x30 x30

Wing lv3
Hướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4), ép lông vũ Garuda Mu Online
Garuda Feather
Cánh 3 - Mu Online
Lông Vũ Garuda (Garuda Feather) - Mu Online

Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 60%

CHÚ THÍCH:

– Chi phí trong Zen phụ thuộc vào tỷ lệ thành công.
– Mỗi viên Đá Ma Thuật Cấp Cao (High Magic Stone) sẽ tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công.

Quá trình ép Lông Vũ Garuda - Mu Online

Quá trình ép Lông Vũ Garuda - Mu Online

– Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chao Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được cánh 4 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu ép hoặc cánh cấp 3 thành cánh trắng.

– Bùa hộ mệnh có thể thêm 10% vào tỷ lệ thành công.

CÁCH ÉP THÊM 1 DÒNG THUỘC TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA CÁNH 4

Quá trình ép thêm 1 dòng thuộc tính Nguyên Tố vào Cánh 4 - Mu Online

NÂNG CẤP THUỘC TÍNH CỦA CÁNH CẤP 4 TRONG MU ONLINE

Khảm linh thạch vào Cánh 4

Khảm Linh Thạch vào cánh 4 - Mu Online

HÌNH ẢNH CÁNH 4 (WING 4) MU ONLINE

Cánh 4 Wings of Flame God - Mu Online - mumoira.top

Cánh 4 của Chiến Binh – Wings of Flame God

Cánh 4 Wings of Heaven - Mu Online - mumoira.top

Cánh 4 của Phù Thủy – Wings of Heaven

Cánh 4 Wings of Celestial Body - Mu Online - mumoira.top

Cánh 4 của Tiên Nữ- Wings of Celestial Body

Cánh 4 Wings of Destiny - Mu Online - mumoira.top

Cánh 4 của Rune Wizard – Wings of Destiny

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH