Hướng dẫn ép dòng tím 380, các loại dòng tím tính năng 380 Mu Online

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG DÒNG TÍM 380

Tính năng dòng tím 380 là một tính năng đặc biệt chỉ sử dụng được cho các vật phẩm có cấp độ 380. Khi sở hữu được dòng tính năng tím 380, vật phẩm sẽ tăng sức mạnh đáng kể như tăng sát thương, tăng khả năng phục hồi SD, tăng tỉ lệ tấn công thành công, tăng khả năng phòng thủ

– Một số Mu Online cho phép sở hữu vừa dòng tím 380 , vừa dòng socket. Nhưng ở bản Mu Online gốc thì vật phẩm 380 không được phép sở hữu các dòng Socket để cân bằng vật phẩm, giúp người chơi có nhiều lựa chọn giữa vật phẩm 380 hay vật phẩm Socket.

Danh sách những vật phẩm cấp độ 380 có thể sở hữu dòng tính năng tím 380:

Vật phẩm 380 - Đao Hồng Long - Explosion Blade


Đao Hồng Long
(Explosion Blade)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Đao Quyền Năng - Bone Blade


Đao Quyền Năng
(Bone Blade)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Gậy Thần Ma - Grand Viper Staff


Gậy Thần Ma
(Grand Viper Staff)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Gậy Huyết Vũ - Red Wing Staff


Gậy Huyết Vũ
(Red Wing Staff)
Season 3 trở lên

Vật phẩm 380 - Cung Thái Bình - Sylph Wind Bow


Cung Thái Bình
(Sylph Wind Bow)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Quyền Trượng Thái Dương - Solei Scepter


Quyền Trượng Thái Dương
(Solei Scepter)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Quyền Năng - Dragon Knight Set


Bộ Quyền Năng
(Dragon Knight Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thái Bình - Sylphid Ray Set


Bộ Thái Bình
(Sylphid Ray Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thần Ma - Venom Mist Set


Bộ Thần Ma
(Venom Mist Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Hồng Long - Volcano Set


Bộ Hồng Long
(Volcano Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thái Dương - Sunlight Set


Bộ Thái Dương
(Sunlight Set)
Season 2 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Thạch Anh - Aura Set


Bộ Thạch Anh
(Aura Set)
Season 3 trở lên

Vật phẩm 380 - Bộ Bạch Long - Soul Phoenix Set


Bộ Bạch Long
(Soul Phoenix Set)
Season 6 trở lên
CÁCH ÉP DÒNG TÍM 380 MU ONLINE

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

– Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item
– Nguyên liệu cần thiết để ép dòng tím 380:

 • 1 vật phẩm 380 cần gia cường
 • 1 Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony)

  Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony) - Mu Online

 • 1 Đá Hộ Mệnh (Jewel of Guardian)

  Đá Hộ Mệnh (Jewel of Guardian) - Mu Online

 • 10 triệu zen

Để ép dòng 380 - gặp NPC Chao Goblins - Chọn bổ sung tính năng 380


Gia cường item 380

– Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.
Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm

2 dòng tính năng mới (màu tím)
Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

Đặt vật phẩm 380 và nguyên liệu cần thiết vào máy ép Chaos để ép tính năng 380

Quá trình gia cường item 380

CÁC DÒNG THUỘC TÍNH CỦA TÍNH NĂNG TÍM 380

Vũ khí chỉ có cùng dòng tính năng tím 380 duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng tím 380 khác nhau.

– Dòng tím 380 của Vũ Khí:

 • Sức sát thương tăng +100
 • Tỷ lệ tấn công tăng +10

– Dòng tím 380 của Mũ:

 • Tăng lượng phục hồi SD +20
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

– Dòng tím 380 của Áo:

 • Tự động phục hồi SD
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

– Dòng tím 380 của Quần:

 • Lực phòng thủ +100
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

– Dòng tím 380 của Găng Tay:

 • Tăng lượng HP +200
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

– Dòng tím 380 của Giày:

 • Tăng lượng SD +200
 • Khả năng tránh đòn tăng +2

Thuộc tính dòng tím 380 của Găng và Quần - Mu Online

Thuộc tính dòng tím 380 của Mũ và Áo và Giày - Mu Online

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH