Hướng dẫn ép dòng vàng Harmony, gia cường dòng vàng Mu Online


19/12/2020
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG ÉP DÒNG VÀNG HARMONY


TRONG MU ONLINE

– Ép


dòng tính năng vàng Harmony


(hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá Của Tạo Hóa (Jewel of Harmony) nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.
Ba bước để Gia Cường Item:


 • Bước 1:

  Tạo Hòn Đá Tạo Hóa (Harmony)

  Hòn Đá Tọa Hóa (Jewel of Harmony) - Mu Online

  từ Đá Nguyên Thủy (Gemstone)


  Đá Nguyên Thủy (Gemstone) - Mu Online

 • Bước 2:

  Gia cường item / Phục hồi item


 • Bước 3:

  Sử dụng Đá Tinh Luyện để nâng cấp tính năng gia cường

  Đá Tinh Luyện Cấp Thấp (Lower Refining Stone) - Mu Online
  Đá Tinh Luyện Cấp Cao (Higher Refining Stone) - Mu OnlineHướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony trong game Mu Online


CÁCH TẠO HÒN ĐÁ


CỦA


TẠO HOÁ (HARMONY)

Vật phẩm Hòn Đá Nguyên Thủy (Gemstone) - Mu Online

Hòn đá nguyên thủy (Gemstone)

NPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện Kanturu - Mu OnlineNPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện • Bước 3:


  chọn chức năng

  Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy

  . Đặt 1 viên

  Đá Nguyên Thủy (Gemstone)

  Đá Nguyên Thủy (Gemstone) - Mu Online
  vào máy tinh chế, sau đó chọn

  Tinh Chế

  .


– Nếu thành công:

nhận được

Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony)Hòn Đá Tọa Hóa (Jewel of Harmony) - Mu Online


.


– Nếu thất bại:

Đá Nguyên Thủy (Gemstone)
Đá Nguyên Thủy (Gemstone) - Mu Online
sẽ bị mất.


– Tỉ lệ thành công:

80%.


Quá trình chế tạo đá nguyên thủy - tính năng gia cường item - Mu OnlineQuá trình tinh chế Đá Nguyên Thủy (Gemstone)


GIA CƯỜNG DÒNG VÀNG


CHO


VẬT PHẨM

– Sử dụng

Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony)


Hòn Đá Tọa Hóa (Jewel of Harmony) - Mu Online

đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.

– Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm


dòng tính năng màu vàng


.– Lưu ý:


vật phẩm đã gia cường

không thể

đem bán hoặc giao dịch với nhau.
Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ KhíLoại Chi Tiết
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.
Giảm sức mạnh yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu) Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.
Tăng sức sát thương chí mạng Tăng sức sát thương chí mạng.
Tăng lực đánh tuyệt chiêu Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.
Tăng tỷ lệ giảm SD Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.
Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.
Tăng khả năng loại bỏ SD Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu. Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.
Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủLoại Chi Tiết
Tăng sức phòng thủ Tăng sức phòng thủ
Tăng AG Tăng chỉ số nội lực tối đa
Tăng HP Tăng chỉ số máu tối đa
Tăng lượng phục hồi HP Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu
Tăng lượng phục hồi Mana Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana
Tăng khả năng tránh đòn (PVP) Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP
Tăng mức giảm sát thương Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ
Tăng tỷ lệ SD Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.
Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%.

PHỤC HỒI VẬT PHẨM ĐÃ GIA CƯỜNG DÒNG VÀNG (HARMONY)

– Trong trường hợp bạn

không ưng ý với tính năng dòng vàng mới

đã được gia cường, bạn có thể

phục hồi vật phẩm

về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình

gia cường tính năng dòng vàng mới

.

– Ngoài ra, vật phẩm gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi

phục hồi vật phẩm đã gia cường trở về trạng thái ban đầu

.


NPC Cheris - Phục hồi vật phẩm đã gia cường dòng vàng (Harmony) - Mu OnlineNPC Cheris tại Aida (86:12) • Bước 2:


  Đặt

  vật phẩm cần phục hồi dòng vàng

  về trạng thái ban đầu và chọn

  Phục Hồi

  (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường dòng vàng sẽ biến mất.


Đặt vật phẩm cần phục hồi vào NPC Cheris tại Aida - Mu OnlineQuá trình phục hồi item


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG GIA CƯỜNG DÒNG VÀNG (HARMONY)

– Để

tăng cấp độ cho tính năng dòng vàng mới gia cường

bạn có thể dùng

Đá Tinh Luyện Cấp Thấp

Đá Tinh Luyện Cấp Thấp (Lower Refining Stone) - Mu Online


hoặc

Đá Tinh Luyện Cấp Cao

Đá Tinh Luyện Cấp Cao (Higher Refining Stone) - Mu Online
. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

– Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.Cách tạo Đá Tinh Luyện:NPC Osbourne - tạo đá Tinh Luyện - tính năng Gia Cường Dòng Vàng HarmonyNPC Osbourne tại Aida (80:12)
Bảng tính năng gia cường của vũ khí (trừ gậy):
Tính Năng


Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm


+0


+1


+2


+3


+4


+5


+6


+7


+8


+9


+10


+11


+12


+13


+14


+15


Tăng sức sát thương tối thiểu

2

3

4

5

6

7

9

11

12

14

15

16

17

20

20

20

Tăng sức sát thương tối đa

3

4

5

6

7

8

10

12

14

17

20

23

26

29

29

29

Giảm sức mạnh yêu cầu

6

8

10

12

14

16

20

23

26

29

32

35

37

40

40 40

Giảm nhanh nhẹn yêu cầu

6

8

10

12

14

16

20

23

26

29

32

35

37

40

40

40

Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu)

7

8

9

11

12

14

16

19

19

19


Tăng sức sát thương chí mạng

12

14

16

18

20

22

24

30

30

30

Tăng lực đánh tuyệt chiêu

12

14

16

18

22

22

22

Tăng tỉ lệ tấn công chính xác

5

7

9

11

14

14

14


Tăng tỉ lệ giảm SD

3

5

7

9

10

10

10

Tăng khả năng loại bỏ SD

10

10

10Bảng tính năng gia cường của gậy:
Tính Năng


Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm


+0


+1


+2


+3


+4


+5


+6


+7


+8


+9


+10


+11


+12


+13


+14


+15


Tăng sức sát thương pháp thuật

6

8

10

12

14

16

17

18

19

21

23

25

27

31

31

31

Giảm sức mạnh yêu cầu

6

8

10

12

14

16

20

23

26

29

32

35

37

40

40

40

Giảm nhanh nhẹn yêu cầu

6

8

10

12

14

16

20

23

26

29

32

35

37

40

40

40

Tăng lực đánh tuyệt chiêu

7

10

13

16

19

22

25

30

30

30

Tăng sức sát thương chí mạng

10

12

14

16

18

20

22

28

28

28

Tăng tỉ lệ tấn công chính xác

5

7

9

11

14

14

14

Tăng tỉ lệ giảm SD

4

6

8

10

13

13

13

Tăng khả năng loại bỏ SD

15

15

15Bảng tính năng gia cường của giáp trụ:
Tính Năng


Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm


+0


+1


+2


+3


+4


+5


+6


+7


+8


+9


+10


+11


+12


+13


+14


+15


Tăng sức phòng thủ

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

25

25

25


Tăng AG

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

25

25


Tăng HP

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

30

30

30


Tăng lượng phục hồi HP

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8


Tăng lượng phục hồi Mana

1

2

3

4

5

5

5


Tăng khả năng tránh đòn (PVP)

3

4

5

6

8

8

8


Tăng mức giảm sát thương

3

4

5

6

7

7 7

Tăng tỉ lệ SD

5

5

5


Lưu ý:

 • Nếu cấp độ của vật phẩm gia cường dòng vàng thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường dòng vàng thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.
 • Mỗi tính năng gia cường dòng vàng đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH