Hướng dẫn ép linh tinh khác Mu Online: ép bình SD, ép bình trái cây

SD là gì?

SD là gì? - Mu Online


SD
là viết tắt của Shield Defense , là khả năng phòng ngự của nhân vật khi PvP trong Mu Online. Nó chỉ có tác dụng trong cuộc đánh nhau với người chơi khác PvP (Player vs Player). Khi đánh nhau với người khác, SD sẽ hấp thụ sát thương đến khi không còn SD thì sát thương mới vào thẳng chỉ số máu của nhân vật. Do đó, SD rất quan trọng trong việc đánh nhau giữa các người chơi.

Bình SD là gì?

Bình SD là gì? - Mu Online


Bình SD (SD Potion)
là vật phẩm giúp hồi phục chỉ số SD của nhân vật. Có 3 loại bình SD : bình SD nhỏ, bình SD vừa và bình SD lớn. 3 loại bình SD này đều có thể ép ra được trong thế giới Mu Online.

Sau đây là hướng dẫn ép các loại bình SD trong Mu Online

Hướng dẫn ép linh tinh: bình SD, bình trái cây - Mu Online

CÁCH ÉP BÌNH SD TRONG MU ONLINE

Ép bình SD nhỏ
– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Nguyên liệu ép bình SD nhỏ:

 • 3 Bình Máu LớnBình Máu Lớn (Large Healing Potion) - Mu Online
 • 100.000 ZenZen - Mu Online

Tỉ lệ thành công: 50%.

Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏBình SD Nhỏ (Small SD Potion) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép bình SD nhỏ - Mu Online

Ép bình SD nhỏ
Ép bình SD vừa

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”
– Nguyên liệu ép bình SD vừa:

 • 3 Bình Máu Tím nhỏBình Thuốc Nhỏ (Small Complex Potion) - Mu Online
  (bình máu tím nhỏ có thể nhặt được trong quá trình đánh quái)
 • 500.000 ZenZen - Mu Online

Tỉ lệ thành công: 30%.

Nếu thành công

, nhận được bình SD vừa
Bình SD Vừa (Medium SD Potion) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép bình SD vừa - Mu Online

Ép bình SD vừa
Ép bình SD lớn
– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100)
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online


– Nguyên liệu ép bình SD lớn:

 • 3 Bình Máu Tím vừaBình Thuốc Vừa (Medium Complex Potion) - Mu Online
  (bình máu tím vừa có thể nhặt được trong quá trình đánh quái)
 • 1.000.000 ZenZen - Mu Online

Tỉ lệ thành công:30%.

Nếu thành công, nhận được bình SD lớnBình SD Lớn (Large SD Potion) - Mu Online

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép bình SD lớn - Mu Online

Ép bình SD lớn

CÁCH ÉP BÌNH TRÁI CÂY TƯƠI (NƯỚC QUẢ) TRONG MU ONLINE


Bình trái cây
hay còn gọi là nước quả là loại bình đặc biệt giúp tăng hoặc giảm chỉ số nhân vật khi sử dụng. Thông thường công dụng của bình trái cây chỉ phát huy ở các máy chủ Non Reset. Khi chức năng reset điểm nhân vật đắt đỏ, bạn sử dụng bình Nước Quả để giảm chỉ số không cần thiết và tăng chỉ số mà mình mong muốn.
Có tổng cộng 5 loại bình trái cây và công dụng từng loại như sau:

 • Bình trái cây sức mạnhBình Trái Cây Sức Mạnh (Strength Fruit) - Mu Online : khi sử dụng có tỉ lệ tăng (1~3 điểm) hoặc giảm (1~9 điểm)chỉ số sức mạnh nhân vật.
 • Bình trái câynhanh nhẹnBình Trái Cây Nhanh Nhẹn (Agility Fruit) - Mu Online: khi sử dụng có tỉ lệ tăng (1~3 điểm) hoặc giảm (1~9 điểm) chỉ số nhanh nhẹn nhân vật.
 • Bình trái cây thể lực Bình Trái Cây Thể Lực (Stamina Fruit) - Mu Online : khi sử dụng có tỉ lệ tăng (1~3 điểm) hoặc giảm (1~9 điểm) chỉ số thể lực nhân vật.
 • Bình trái cây năng lượng Bình Trái Cây Năng Lượng (Energy Fruit) - Mu Online : khi sử dụng có tỉ lệ tăng (1~3 điểm) hoặc giảm (1~9 điểm) chỉ số năng lượng nhân vật.
 • Bình trái cây mệnh lệnhBình Trái Cây Mệnh Lệnh (Command Fruit) - Mu Online : khi sử dụng có tỉ lệ tăng (1~3 điểm) hoặc giảm (1~9 điểm) chỉ số mệnh lệnh nhân vật.

Do chỉ số tăng và giảm của việc sử dụng bình trái cây là giới hạn (tối đã mỗi nhân vật có thể tăng/giảm là 127 điểm), do đó hãy tính toán để sử dụng hợp lí.

Tối đa chỉ số có thể sử dụng của Bình Trái Cây (Nước Quả) - Mu OnlineSau đây là hướng dẫn chi tiết các bước ép bình trái cây:

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100)

NPC Chaos Goblin tại Noria - NPC ép đồ - Mu Online

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”
– Nguyên liệu ép bình trái cây (nước quả):

 • 1 Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation)Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos)Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online
 • 3.000.000 ZenZen - Mu Online

Tỉ lệ thành công: 100%.

– Bạn sẽ nhận được 1 bình trái cây ngẫu nhiên
Bình Trái Cây Sức Mạnh (Strength Fruit) - Mu Online
Bình Trái Cây Nhanh Nhẹn (Agility Fruit) - Mu Online
Bình Trái Cây Thể Lực (Stamina Fruit) - Mu Online
Bình Trái Cây Năng Lượng (Energy Fruit) - Mu Online
Bình Trái Cây Mệnh Lệnh (Command Fruit) - Mu Online


Nguyên liệu ép Bình trái cây (nước quả) trong Mu Online

Các loại bình Trái Cây (Nước Quả)


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH