Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh


19/12/2020QUẠ TINH LÀ GÌ?

Quạ Tinh chỉ có Chúa Tể mới có thể sử dụng - Mu Online


Quạ Tinh (Dark Raven)

là thú cưng của


Chúa Tể (Dark Lord)


. Quạ Tinh giúp hỗ trợ chủ nhân trong việc farm quái và tấn công kẻ địch. Chỉ có Chúa Tể mới có thể sử dụng được Quạ Tinh. Trang bị Quạ Tinh sẽ giúp chủ nhân

tăng thêm % điểm kinh nghiệm

nhận được khi đánh quái.


Quạ Tinh (Dark Raven)

có thể tăng cấp độ trong quá trình đánh quái cùng chủ nhân. Cấp độ càng cao, Quạ Tinh càng mạnh. Cấp độ tối đa của Quạ Tinh là lv50.

Hướng dẫn ép Quạ Tinh Dark Raven - Mu Online


Chỉ số sức mạnh của Quạ Tinh (Dark Raven):

  • Máu: 255/255
  • Sát thương tối thiểu: 195 (thêm +1 sát thương mỗi 8 điểm mệnh lệnh của chủ nhân)
  • Sát thương tối đa: 215 (thêm +1 sát thương mỗi 4 điểm mệnh lệnh của chủ nhân)
  • Khả năng tấn công: 1016
  • Tốc độ tấn công: 20 (thêm +1 mỗi 50 điểm mệnh lệnh của chủ nhân)
  • Yêu cầu điểm mệnh lệnh tối thiểu để sử dụng: 195
  • Cơ hội gây ra sát thương hoàn hảo: 3% + (mệnh lệnh / 200) + (cấp độ Quạ Tinh / 20)
  • Cơ hội gây ra sát thương gấp đôi: 2% + (mệnh lệnh / 300) + (cấp độ Quạ Tinh / 30)
  • Cơ hội bỏ qua phòng ngự đối phương: 1% + (mệnh lệnh / 400) + (cấp độ Quạ Tinh / 40)
  • Kỹ năng: tấn công cơ bản, tự động tấn công, tấn công theo chủ, tấn công theo đối tượng chủ nhân chỉ định.

Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineKỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Kỹ năng của Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
Điều khiển 4 kỹ năng của quạ tinh

CÁCH ÉP QUẠ TINH (DARK RAVEN) TRONG MU ONLINE

Hướng dẫn ép Quạ Tinh, Dark Raven Mu Online, hồi máu Quạ Tinh

Để

ép Quạ Tinh

, bạn cần mang Linh Hồn Quạ Tinh
Linh Hồn Quạ Tinh (Dark Raven Spirit) - Mu Online
đến Nhà Huấn Luyện Thú ở Lorencia cùng nhiều nguyên liệu phụ khác. Các bước ép Quạ Tinh (Dark Raven) như sau:

– Nói chuyện với

Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110)

.

Người huấn luyện thú - NPC game Mu Online

– Chọn chức năng

"Tái tạo linh hồn"

.


– Nguyên liệu ép Quạ Tinh:Tỉ lệ thành công:

60%.Nếu thành công

sẽ nhận được Quạ Tinh
Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu OnlineNếu thất bại

, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

Nguyên liệu ép Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online

CÁCH PHỤC HỒI MÁU CHO QUẠ TINH (DARK RAVEN)

Khi

máu Quạ Tinh

giảm xuống còn 0 HP, Quạ Tinh sẽ không mất nhưng chủ nhân sẽ không sử dụng được nữa mà phải mang đi phục hồi

máu Quạ Tinh

. Các bước thực hiện như sau:

– Nói chuyện với

Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110)

.

Người huấn luyện thú - NPC game Mu Online– Chọn chức năng

"Phục hồi mạng sống"

.– Chọn

Quạ Tinh

Quạ Tinh (Dark Raven) - Mu Online
mà bạn muốn hồi máu.TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH