Hướng dẫn ép Socket, khảm Socket, Xiên Hạt Nguyên Tố Mu Online

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SOCKET TRONG MU ONLINE

Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4 . Hiện nay gọi là Socket 380, từ phiên bản Season 11 trở đi xuất hiện thêm hệ thống Socket 400. Bài viết sau sẽ tập trung vào hướng dẫn tính năng Socket 380 của phiên bản Season 4.

– Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.
– Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:


 • Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
  Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Đất (Seed Earth) - Mu Online
 • Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố / xiên hạtXiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online
  Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online
  Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online
  Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online
  Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online
  Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online

 • Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

Để dễ nhớ các bạn đọc thần chú sau: hạt ngọc khảm . Nghĩa là

bước 1 ép hạt

bước 2 ép ngọc

bước 3 khảm
.

Hướng dẫn hệ thống Socket trong game Mu Online


– Những vật phẩm có thể trang bị tính năng Socket:

Vật phẩm Socket - Ngọc Bích Kiếm - Mu Online


Ngọc Bích Kiếm
(Sword Breaker)

Vật phẩm Socket - Hỏa Long Kiếm - Mu Online


Hoả Long Kiếm
(Flame Sword)

Vật phẩm Socket - Bá Vương Kiếm - Mu Online


Bá Vương Kiếm
(Imperial Sword)

Vật phẩm Socket - Gậy Quỷ Vương - Mu Online


Gậy Quỷ Vương
(Imperial Staff)

Vật phẩm Socket - Gậy Giác Đấu - Mu Online


Gậy Giác Đấu
(Deadly Staff)

Vật phẩm Socket - Gậy Chiêm Tinh - Mu Online


Gậy Chiêm Tinh
(Demonic Staff)

Vật phẩm Socket - Cung Thiên Vũ - Mu Online


Cung Thiên Vũ
(Dark Stinger Bow)

Vật phẩm Socket - Quyền Trượng Đế Vương - Mu Online


Quyền Trượng Đế Vương
(Absolute Scepter)

Vật phẩm Socket - Chùy Băng Tinh - Mu Online


Chùy Băng Tinh
(Frost Mace)

Vật phẩm Socket - Khiên Băng Tinh - Mu Online


Khiên Băng Tinh
(Frost Barrier Shield)

Vật phẩm Socket - Khiên Vinh Quang - Mu Online


Khiên Vinh Quang
(Crimson GLory Shield)

Vật phẩm Socket - Khiên Quỷ Vương - Mu Online


Khiên Quỷ Vương
(Guardian Shield)

Vật phẩm Socket - Khiên Giác Đấu - Mu Online


Khiên Giác Đấu
(Salamender Shield)

Vật phẩm Socket - Bộ Thần Thoại - Mu Online


Bộ Thần Thoại
(Titan Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Hoàng Long - Mu Online


Bộ Hoàng Long
(Brave Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Anh Vũ - Mu Online


Bộ Anh Vũ
(Faith Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Thiên Vũ - Mu Online


Bộ Thiên Vũ
(Seraphim Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Quỷ Vương - Mu Online


Bộ Quỷ Vương
(Hades Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Hủy Diệt - Mu Online


Bộ Hủy Diệt
(Phantom Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Bóng Ma - Mu Online


Bộ Bóng Ma
(Destroyer Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Đế Vương - Mu Online


Bộ Đế Vương
(Paewang Set)

Vật phẩm Socket - Bộ Nữ Hoàng - Mu Online


Bộ Nữ Hoàng
(Queen Set)

HẠT NGUYÊN TỐ (SEED)

– Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

 • Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master.
 • Chọn Tinh Chế Nguyên Tố
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
 • Tỉ lệ thành công 86% Nếu thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 6 loại Hạt Nguyên Tố (Seed)Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online
  Hạt Nguyên Tố Đất (Seed Earth) - Mu Online
 • Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.
Nguyên liệu ép Hạt Nguyên Tố Chi Tiết Số Lượng
Vật Phẩm Hoàn Hảo (Excellent Items) +4 trở lên 1
Vật Phẩm Thần (Ancient Items) +4 trở lên 1
Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony)Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony) - Mu Online 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos)Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online 1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation)Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online 1
Zen 1,000,000

NPC Seed Master - Mu Online

NPC Seed Master Vị trí: Elbeland (46, 243)

Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố - Mu Online


Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố

Tạo Hạt Nguyên Tố thành công - Mu Online


Tạo Hạt Nguyên Tố thành công– Các loại Hạt Nguyên Tố:

Hình Ảnh Hạt Nguyên Tố Thuộc Tính Tính Năng

Hạt Nguyên Tố Lửa - Tính năng Socket - Mu Online

Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực

Tăng tốc độ tấn công

Tăng max damage / ma lực

Tăng min damage / ma lực

Tăng damage / ma lực

Giảm lượng AG hao tổn

Hạt Nguyên Tố Nước - Tính năng Socket - Mu Online

Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công

Tăng phòng thủ

Tăng khả năng chống đỡ của khiên

Giảm damage

Phản dame

Hạt Nguyên Tố Đất- Tính năng Socket - Mu Online

Earth (Đất) Tăng thể lực

Hạt Nguyên Tố Gió - Tính năng Socket - Mu Online

Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP

Tăng thêm HP

Tăng thêm Mana

Tăng tốc độ hồi phục Mana

Tăng thêm AG

Tăng tốc độ hồi phục AG

Hạt Nguyên Tố Sét - Tính năng Socket - Mu Online

Lightening (Sét) Tăng sát thương tối đa

Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa

Tăng sát thương chí mạng

Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng

Hạt Nguyên Tố Băng - Tính năng Socket - Mu Online

Ice (Băng) Tăng sức tấn công tuyệt chiêu

Tăng tỉ lệ tấn công chính xác

Tự động hồi HP sau khi giết quái

Tự động hồi Mana sau khi giết quái

Tăng độ bền của vật phẩm


NGỌC NGUYÊN TỐ / XIÊN HẠT NGUYÊN TỐ


– Cách tạo Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố:

 • Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master
 • Chọn Ép Khuôn
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
 • Tỉ lệ thành công 83% . Nếu thành công bạn sẽ nhận được Xiên Hạt Nguyên Tố thuộc tính tương ứngXiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online
  Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online
  Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online
  Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online
  Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online
  Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online
 • Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.
Nguyên liệu ép Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố Chi Tiết Số Lượng
Hạt Nguyên Tố (Seed)


Hạt Nguyên Tố Lửa (Seed Fire) - Mu Online
Hạt Nguyên Tố Nước (Seed Water) - Mu Online
Hạt Nguyên Tố Băng (Seed Ice) - Mu Online
Hạt Nguyên Tố Gió (Seed Wind) - Mu Online
Hạt Nguyên Tố Sét (Seed Lightning) - Mu Online
Hạt Nguyên Tố Đất (Seed Earth) - Mu Online

Đã tạo ở bước 1 1
Khuôn Nguyên Mẫu (Sphere)
Khuôn Nguyên Mẫu (Sphere) - Mu Online
Có thể nhặt trong lúc đánh quái 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos)Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online 1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation)Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online 1
Zen 1,000,000

NPC Seed Master - Mu Online

NPC Seed Master Vị trí: Elbeland (46, 243)

Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố - Mu Online


Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố

Tạo Ngọc Nguyên Tố thành công - Mu Online


Tạo Ngọc Nguyên Tố thành công


– Các loại Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố:


Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online

Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực 20 19 18 17 14
Tăng tốc độ tấn công 7 8 9 10 11
Tăng max damage / ma lực 30 32 35 40 50
Tăng min damage / ma lực 20 22 25 30 35
Tăng damage / ma lực 20 22 25 30 35
Giảm lượng AG hao tổn 40% 41% 42% 43% 44%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online

Ice (Băng) Tự động hồi HP sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tự động hồi Mana sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu 37 40 45 50 60
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác 25 27 30 35 40
Tăng độ bền của vật phẩm 30% 32% 34% 36% 38%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online

Lightning (Set) Tăng sát thương tối đa 15 20 25 30 40
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa 10% 11% 12% 13% 14%
Tăng sát thương chí mạng 30 32 35 40 50
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng 8% 9% 10% 11% 12%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online

Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP 8 10 13 16 20
Tăng thêm HP 4% 5% 6% 7% 8%
Tăng thêm Mana 4% 5% 6% 7% 8%
Tăng tốc độ phục hồi Mana 7 14 21 28 35
Tăng thêm AG 25 30 35 40 50
Tăng tốc độ phục hồi AG 3 5 7 10 15

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online

Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công 10% 11% 12% 13% 14%
Tăng phòng thủ 30 33 36 39 42
Tăng khả năng chống đỡ của khiên 7% 10% 15% 20% 30%
Giảm damage 4% 5% 6% 7% 8%
Phản damage 5% 6% 7% 8% 9%

Hình Ảnh

Thuộc Tính

Tính Năng

Sức mạnh theo level

Lvl 1

Lvl 2

Lvl 3

Lvl 4

Lvl 5

Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online

Earth (Đất) Tăng thể lực 30 32 34 36 38


Các loại Ngọc Nguyên Tố - Tính năng Socket - Mu Online

Hình dạng các loại Khuôn, Ngọc Nguyên Tố và Xiên Hạt Nguyên Tố

KHẢM NGỌC NGUYÊN TỐ VÀO VẬT PHẨM

– Cách khảm Ngọc Nguyên Tố vào Vật Phẩm:

 • Đến Elbeland (49:242) hoặc Noria (167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed
 • Chọn Khảm Ngọc
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
 • Tỉ lệ thành công 100%
Nguyên liệu khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm Chi Tiết Số Lượng
Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố


Xiên Hạt Lửa (Seed Sphere Fire) - Mu Online
Xiên Hạt Nước (Seed Sphere Water) - Mu Online
Xiên Hạt Băng (Seed Sphere Ice) - Mu Online
Xiên Hạt Gió (Seed Sphere Wind) - Mu Online
Xiên Hạt Sét (Seed Sphere Lightning) - Mu Online
Xiên Hạt Đất (Seed Sphere Earth) - Mu Online

Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có Socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos)Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) - Mu Online 1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation)Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) - Mu Online 1
Zen 1,000,000

NPC Nhà Nghiên Cứu Seed - Mu Online

NPC Nhà Nghiên Cứu Seed Vị trí: Elbeland (50, 243)

Quá trình khảm Socket vào vật phẩm - Mu Online


Quá trình khảm Socket vào đồ

Sau khi khảm Socket vào vật phẩm - Mu Online


Sau khi khảm Socket vào đồ


– Option bổ sung:

 • Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
 • Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “Tính năng nguyên tố” “Tính năng socket”

1. Tính năng nguyên tố:

– Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.


Vật phẩm

Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm

Option

Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa
Nguyên Tố Lửa
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Băng
Nguyên Tố Băng
Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Băng
Nguyên Tố Băng
Nguyên Tố Lửa
Nguyên Tố Lửa
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa
Nguyên Tố Lửa
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Băng
Nguyên Tố Băng
Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Sét
Nguyên Tố Băng
Nguyên Tố Băng
Nguyên Tố Lửa
Nguyên Tố Lửa
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /

Tay / Giày / Khiên

Nguyên Tố Nước
Nguyên Tố Nước
Nguyên Tố Đất
Nguyên Tố Đất
Nguyên Tố Gió
Nguyên Tố Gió
Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất
Nguyên Tố Đất
Nguyên Tố Gió
Nguyên Tố Gió
Nguyên Tố Nước
Nguyên Tố Nước
Tăng HP +29 30%

2.Tính năng socket:

– Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.


Vật phẩm

Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng)

Option

Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Lửa (1)

Nguyên Tố Lửa

Nước (1)

Nguyên Tố Nước

Băng (1)

Nguyên Tố Băng

Gió (1)

Nguyên Tố Gió

Sét (1)

Nguyên Tố Sét

Đất (1)

Nguyên Tố Đất


Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3%
100%
Lửa (1)

Nguyên Tố Lửa

Nước (3)

Nguyên Tố Nước
Nguyên Tố Nước
Nguyên Tố Nước

Băng (1)

Nguyên Tố Băng

Gió (3)

Nguyên Tố Gió
Nguyên Tố Gió
Nguyên Tố Gió

Sét (1)

Nguyên Tố Sét

Đất (2)

Nguyên Tố Đất
Nguyên Tố Đất


Loại bỏ phòng thủ đối phương +1%
100%


Kích hoạt tính năng Socket bổ sung - Mu Online

Tính năng socket bổ sung

HUỶ TÍNH NĂNG SOCKET

– Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
– Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua

NPC Nhà Nghiên Cứu Seed
– Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

– Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH