Hướng dẫn Nâng cấp lv1 đến lv15 trong Mu AwaY

Hướng dẫn Nâng cấp cấp Level 1 lên Level 15 trong Mu AwaY

Để nâng cấp một vật phẩm từ 0 đến +6, bạn sẽ cần 06 Jewel of Bless. Cơ hội thành công 100%.

Kéo viên ngọc thả vào vật phẩm muốn nâng cấp rồi nhấp vào nút chuột trái. Lập lại 06 lần, cấp độ vật phẩm của bạn sẽ tăng lên tối đa +6.

Để nâng cấp độ của vật phẩm lên từ 7 đến +9, bạn sẽ cần sử dụng Viên ngọc tâm linh, có 70% cơ hội thành công. ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm của bạn sẽ trở về cấp độ 0.

Nếu vật phẩm có thêm May mắn (⇒Tỷ lệ thành công + 25% cho Viên ngọc tâm linh), bạn sẽ có được + 25% cơ hội thành công để nâng cấp độ của vật phẩm lên tổng cộng 85%.
Để lên cấp, bạn phải đến Noria ( 181, 106) và tìm Chaos Goblin Renew.
Nhấp vào NPC và tìm tùy chọn Tài nguyên – Recurso và sau đó nó sẽ hiển thị các tùy chọn để tăng cấp độ của vật phẩm.


Chọn cấp độ bạn muốn tăng, nhấp vào tùy chọn và sau đó chọn.

Đặt các vật phầm cần nâng cấp vào máy ép Chaos rồi nhấp vào Mix

Mỗi cấp độ sẽ được yêu cầu những vật phẩm khác nhau và cơ hội có thể thành công hoặc thất bại. Vật phẩm sẽ trở về cấp độ 0. Xem bên dưới bảng các mặt hàng được yêu cầu cho mỗi kết hợp.

CẤP LÊN +10:

 • Mục +9
 • 2 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 2 Ngọc Ước Nguyện
 • 2 Ngọc Tâm Linh
  ⇒Tỷ lệ thành công: 75%
  ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm trở về +0 và tất cả các trang sức sẽ mất..

CẤP +11:

 • Mục +10
 • 3 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 3 Ngọc Ước Nguyện
 • 3 Ngọc Tâm Linh
  ⇒Tỷ lệ thành công: 70%
  ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm trở về +0 và tất cả các trang sức sẽ mất..

CẤP +12:

 •  Vật phẩm +11
 • 4 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 4 Ngọc Ước Nguyện
 • 4 Ngọc Tâm Linh
 • 5 Viên ngọc sáng tạo
  ⇒Tỷ lệ thành công: 70%
  ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm trở về +0 và tất cả các viên ngọc sẽ mất..

CẤP +13:

 • Vật phẩm +12
 • 6 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 6 Ngọc Ước Nguyện
 • 6 Ngọc Tâm Linh
 • 8 Viên ngọc sáng tạo
  ⇒Tỷ lệ thành công: 70%
  ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm trở về +0 và tất cả các viên ngọc sẽ mất.

CẤP +14:

 • Vật phẩm +13
 • 8 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 8 Ngọc Ước Nguyện
 • 8 Ngọc Tâm Linh
 • 12 Viên ngọc sáng tạo
  ⇒Tỷ lệ thành công: 65%
  ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm trở về +0 và tất cả các viên ngọc sẽ mất.

CẤP LÊN +15:

 • Vật phẩm +14
 • 10 Ngọc Hỗn Nguyên
 • 10 Ngọc Ước Nguyện
 • 10 viên ngọc linh hồn
 • 15 Viên ngọc sáng tạo
  ⇒Tỷ lệ thành công: 50%
  ⇒Trong trường hợp thất bại, vật phẩm trở về +0 và tất cả các viên ngọc sẽ mất..

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH