Hướng dẫn nhiệm vụ 1 trong Mu AwaY

Các Quest là một loại sự kiện đặc biệt mà khi hoàn thành nó, bạn sẽ nhận được thêm điểm và chuyển class ( như một vinh dự ), nhưng để hoàn thành, bạn sẽ phải thực hiện hai nhiệm vụ.

Giai đoạn đầu tiên:

Những gì bạn cần:
– Đạt cấp 150 trở lên;
– Có 3.000.000 zen.
Cách thực hiện:
– Tìm NPC có tên “Sebina, Priestess” trong Devias (185 – 33) (hoặc Lorencia (122 – 128 ))

– Yêu cầu 1.000.000 zen để bạn tìm vật phẩm đầu tiên, “Scroll of the Emperor” (một cuốn sách nhỏ màu xám)

–  Bạn có thể tìm mua cuốn Sách của người phục vụ tại Quán bar Lorencia.
– Mua cuốn sách, quay trở lại Devias và đưa nó cho NPC ” Sebina, Priestess “.
Giải thưởng cho những người hoàn thành giai đoạn đầu tiên: Bạn sẽ nhận được thêm 10 điểm và bạn có thể phân phối chúng theo ý muốn.

Chuyển sang Giai đoạn 2:
– Quay trở lại NPC Sebina và nói chuyện với cô ấy một lần nữa;
– Sau vài cú nhấp chuột bạn sẽ được yêu cầu trả 2.000.000 zen  để nhận nhiệm vụ tìm kiếm đối tượng cuối cùng (vật phẩm thay đổi tùy theo class nhân vật của bạn):

Elf sẽ cần Tear of Elf:


Dark Knight sẽ cần Broken Sword:

Dark Wizard sẽ cần Soul Of Wizard:

– Đi đến tìm kiếm vật phẩm thứ hai tương tự bạn đã làm trong giai đoạn đầu tiên (vật phẩm cũng được bán tại Quán bar Lorencia.)
– Khi bạn tìm thấy đối tượng thứ hai, hãy quay lại NPC “Sebina, Priestess” và bạn sẽ được trao tặng Giải thưởng cho những người hoàn thành giai đoạn 2

  1. Vinh quang khi hoàn thành Nhiệm vụ.
  2. 10 điểm thêm để phân phối.
  3. Và nhân vật của bạn sẽ chuyển lên class mới:
  • Dark Knight -> Blade Knight;
  • Dark Wizard -> Soul Master;
  • Elf -> Muse Elf.

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH