Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN BINH ĐOÀN HOÀNG KIM TRONG MU ONLINE

Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa Mu, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun
– Có 5 loại Hộp Kundun , tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online

Quái vật hoàng kimCÁCH THAM GIA VÀ PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN BINH ĐOÀN HOÀNG KIM

– Sự kiện diễn ra khi thông báo “Rồng vàng xuất hiện” ,hoặc “Golden Invasion” xuất hiện trên màn hình.
– Các quái vật hoàng kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ, tìm ra và giết chúng sẽ nhận được các Hộp Kundun chứa các vật phẩm hấp dẫn.

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật Phẩm Rơi Ra Bản Đồ Xuất Hiện
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Titan Box of Kundun +2 Devias
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Lizard Kings Box of Kundun +4 Atlans
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Tantallos Box of Kundun +5 Tarkan
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Soldier

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +1 Devias
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Rabbit

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +1 Elbeland
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Knight

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +1 Dungeon
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Devil

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +2 Dungeon
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Vepar

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +2 Atlans
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Wheel

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +3 Tarkan
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Stone Golem

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +3 Aida
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Crust

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +3 Icarus
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Satyros

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +4 Kanturu
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Twin Tail

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +4 Relics Kanturu
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Great Golden Dragon

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +5 Kanturu,The Cleon (Raklion)
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Napin

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +5 Swamp of Peace
Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu Online Golden Iron Knight

(Season 6 trở lên)

Box of Kundun +5 The Cleon (Raklion

 


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH