Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

Thời gian xuất hiện:

chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Binh đoàn Santa xuất hiện” trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết.

Địa điểm xuất hiện:

  • Devias 2 tọa độ (69,25)
  • Devias 3 tọa độ (228,185)
  • Devias 4 tọa độ (90,162)
  • Raklion tọa độ (178, 185)


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online

Tọa độ xuất hiện binh đoàn người tuyết

Phần thưởng: Vé Santa, item các loại khi đánh quái.


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online

Vé Santa

– Sở hữu vé Santa để có thể bước chân vào làng Santa.

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event) Mu Online

Làng Santa


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH