Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) game Mu Online

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ – BOSS ATTACK

– Khi hệ thống có thông báo:“Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu”tức là sự kiện đang diễn ra.

Địa điểm:Devias 4 (71,120)

: Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) game Mu Online

: Hướng dẫn sự kiện Imperial Guardian game Mu Online – mumoira.top

Vật phẩm nhận được:Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm Excellent…


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) game Mu Online

Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư


Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) game Mu Online

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư

 

: Hướng dẫn sự kiện Huyết Lầu (Blood Castle) Mu Online – mumoira.top


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH