Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu Online

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) game Mu Online

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

Thời gian xuất hiện:

chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Blue Event” bắt đầu trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

Địa điểm xuất hiện:

  • Lorencia tọa độ (203,163)
  • Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng:Giảm tốc độ di chuyển


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH