Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online – mumoira.top

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN RAKLION (HATCHERY EVENT) TRONG MU ONLINE

Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6.

Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng.

Tọa độ: Map Raklion (175,25).

Số người tham gia tối đa: 10 người.

Phần thưởng: đồ Exl cao cấp (có thể rớt nhiều món).


Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - mumoira.top

1 – Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83)

2 – Khu vực an toàn

3 – Cổng vào Event Raklion Hatchery

4 – Cổng vào Selupan

5 – Selupan Boss

CÁCH THAM GIA SỰ KIỆN RAKLION TRONG MU ONLINE

Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1:tiêu diệt tất cả nhện con.
  • Giai đoạn 2:Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.
  • Giai đoạn 3:Tiêu diệt Boss Selupan.


Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - mumoira.top

Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con


Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - mumoira.top

Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện


Hướng dẫn sự kiện Raklion (Selupan Event) Mu Online - mumoira.top

Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH