Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online – mumoira.top

Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online

NPC SKY EVENT

Sự kiện Thiên Giới là 1 sự kiện tương tự như sự kiện Quảng Trường Quỷ và được diễn ra tại Icarus 2.

– Thời gian diễn ra sự kiện : khi có thông báo sự kiện Thiên Giới (hoặc Sky Event).
Số người tham gia tối đa : 10 thành viên.

Điều Kiện:

  • Cần 1 vé (hình ngôi sao) có được khi đánh quái vật rơi ra
  • Đến gặp NPC tại Devias : tọa độ (211 ,42)
  • Nhân vật phải mang cánh trên người
  • Không phải là sát nhân

–  Tổng số thời gian của mỗi lần sự kiện mở cửa là : 30 phút

Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :

  • Tầng 1 yêu cầu cấp độ : 180 ~ 220
  • Tầng 2 yêu cầu cấp độ : 220 ~ 280
  • Tầng 3 yêu cầu cấp độ : 281 ~ 349
  • Tầng 4 yêu cầu cấp độ : 350 ~ 400
  • Tầng 5 yêu cầu cấp độ : 380 ~ 400


Hướng dẫn sự kiện Thiên Giới (Sky Event) Mu Online - mumoira.top

Star of sky event

Sự kiện diễn ra gồm : 3 Giai đoạn

Thời gian của mỗi giai đoạn là : 5 phút 3 phút và 15 phút

Mục tiêu tham gia sự kiện : Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật, đặc biệt trong 15 phút cuối các bạn sẽ có cơ hội tiêu diệt Chúa tể Kundun và sở hữu nhiều món đồ thần giá trị.


TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH