Hướng dẫn tham gia Binh đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion) Mu AwaY

Tìm hiểu thêm về Binh Đoàn Hoàng Kim – Golden Invasion trong Mu AwaY

Cuộc xâm lược vàng là một cuộc tấn công của quái vật vàng xảy ra trong nhiều giờ trên máy chủ. Cuộc tấn công này xảy ra hàng ngày, mỗi quái vật có giải thưởng tương ứng.
Khi sự kiện bắt đầu, thông báo sau sẽ xuất hiện: “Lorencia, Invasion of Golden Dragon”, thật tốt khi nhớ rằng sự kiện chỉ xảy ra tại các máy chủ tại chỗ và vip.

Dưới đây là những con quái vật và bản đồ mà chúng được sinh ra:

Golden Goblin

Golden Goblin

• Golden Goblin:

Thành phố: Lorencia hoặc Noria
Thời gian: mỗi 1 giờ xuất hiện 3 con
Thời lượng của sự kiện: Cho đến khi giết
Giải thưởng: 1 Hộp Kundun +1

Golden Titan

Golden Titan

• Golden Titan:

Thành phố: Devias
Thời gian: mỗi 3 giờ xuất hiện 3
Thời gian sự kiện: Cho đến khi giết
Giải thưởng: 1 Hộp Kundun +2

• Dragon Golden Giant

Thành phố : Lorencia, Noria và Devias
Thời gian: mỗi 2 giờ xuất hiện 2 con
Thời gian diễn ra sự kiện: Cho đến khi giết
Giải thưởng: 1 Hộp Kundun +3

• Golden Lizard Kings:


City : Atlans
Thời gian: mỗi 4 giờ xuất hiện 2
Thời gian diễn ra sự kiện: Cho đến khi giết
Giải thưởng: 1 Hộp Kundun +4

• Golden Tantallos:

Thành phố: Tarkan
Thời gian: mỗi 6 giờ xuất hiện 1
Thời gian sự kiện: Cho đến khi giết
Giải thưởng: 1 Hộp Kundun + 5.

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH