Hướng dẫn thiết lập mật khẩu thùng đồ Mu AwaY

Hướng dẫn – Đặt mật khẩu thùng đồ của bạn.

Bước 1 – Trước hết, đăng nhập tài khoản tương ứng của bạn vào bất kỳ giao dịch/ Trade +  Rương đồ máy chủ (1,2,3,4,5) và với bất kỳ nhân vật của bạn đăng nhập trên máy chủ.

Bước 2 –  Bạn có thể sử dụng Rương ở tất cả bản đồ trong game. Nhấp vào rương đồ.

Bước 3 – Kiểm tra xem ngay bên dưới hộp zen của rương của bạn sẽ có 3 cơ chế, nhấp vào công cụ này (Khóa / Mở Rương đồ)

Bước 4 – Bây giờ, thực hiện ba thủ tục, trước tiên hãy đặt mật khẩu mới(4 chữ số) ) và nhấn OK, sau khi xác nhận lại mật khẩu và cuối cùng đặt PID thuộc tài khoản của bạn.

Bước 5:  Để hoàn tất quá trình nhập mật khẩu, bạn chỉ cần đóng nó và mở lại. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mỗi khi muốn loại bỏ các vật phẩm ra khỏi rương đồ.

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH