[AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!

 • Lãnh Thổ: Mu nước ngoài
 • Phiển bản MU: Season 15
 • Hình thức chơi: Reset
 • Điểm kinh nghiệm: Exp Vừa
 • Drop đồ: 10 %
 • Alpha test: 10:00 - 10/7/2021
 • Open beta: 13:00 - 10/7/2021
 • Tải Game Đăng ký tài khoản
 • [AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!
 • [AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!
 • [AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!
 • [AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!
 • [AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!
 • [AwakeMu.Com] – Season 15 – Professional Anti-Hack – Brand New Start!

– Professional Anti-Hack system – Professional game Launcher – Exclusive Quest System – Exclusive New Jewels – Max 3 Connections per 1 IP
We are pleased to announce that the opening date of Awake MU server X500 is going to be on July 28! FREEBIES Event 600 Credits for free!
Basic info about the server:
– Version: Season 15 Pro
– Regular Experience: 500x
– Master Experience: 1000x
– Maximum Level: 400
– Maximum Master Level: 800
– Maximum stats: 32767
Additional info about server:
– Professional Anti-Hack system
– Professional game Launcher
– Exclusive Quest System
– Exclusive New Jewels
– Max 3 Connections per 1 IP
– Low Performance Mode: Button F9
– Available Offlevel (limited max time)
– Available Offstore (only Loren Market map)
– Non PvP Maps: Aida 1,2 Karutan 1,2 DD 1
Unique Resets, Grand Resets System:
– After Reset: Stats Stay
– After Grand Reset: Stats Clear + Free Points
– Max Resets: 20, Max Grand Resets: 20
– Experience decrease each Grand Reset
– Free Wcoins each Reset and Grand Reset
Tải game ngay: https://www.awakemu.com/downloads

Đẳng Cấp - Chuyên Nghiệp - Ổn Định - Vững Bền

 • Tải Game Đăng ký tài khoản
 • TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU:

  DANH SÁCH MU MỚI RA MỚI NHẤT HIỆN NAY THEO BXH